De andere kant

De andere kant kan ons zo veel boeiende informatie en inzichten geven.
Als we de moeite doen, even om te lopen en ons te verdiepen in de andere kant. Een ander standpunt, de áchterkant. Het kan onze denkrichting totaal veranderen.

We stimuleren dit bij Sketch out Loud met AHA! waarnemen: Aandachtig, Helder en Anders waarnemen.

Aandachtig waarnemen

Vraagt om het trainen van je aandacht. Wat gebeurt er, als je in alle rust, 5 of 10 minuten (of langer) met aandacht ergens naar kijkt? Wat zie je? Verandert er iets in je waarneming? Kun je zonder aannames en oordeel waarnemen? Of ga je interpreteren en associëren? Natuurlijk, dat gebeurt, onbewust. Ook dat kun je dan waarnemen en bewustworden.

Helder waarnemen

Vraagt om uitzoomen. Afstand nemen en het grote geheel zien. Herken je patronen? Zie je verbindingen? Kun je je aannames toetsen? Wat gebeurt er?

Anders waarnemen

Vraagt om een open houding, empathisch vermogen en verbeeldingskracht. Kun je het ook anders zien? Kun je waarnemen door de zintuigen van een ander. Wat ziet die ander anders? Lukt het jou ook op die manier waar te nemen?

De afgelopen maanden heb ik veel gesprekken gevoerd met mensen in het onderwijs. Ik merk dat er veel interesse is voor deze aandachts- en waarnemings-training. In het kader van ons onderzoek komt dan ook altijd de vraag: ‘Waar kan in het onderwijs ruimte gecreëerd worden voor de ontwikkeling van deze AHA! waarneming en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn? Hoe kunnen we in het onderwijs, samen, door andere ogen kijken, naar elkaar luisteren en open staan voor de andere kant?

Een boeiend onderzoek.

Ilka Deltrap