Training

Creatief Denken in het onderwijs

Hoe kunnen we onze nieuwsgierigheid en leermotivatie prikkelen en ons aangeboren creatieve potentieel ontwikkelen?

kind hersenen

Voor wie is deze training?

Deze training is ontwikkeld voor alle onderwijsprofessionals (PO, VO, SBO, SO, MBO en HBO). Voor leraren, Intern Begeleiders, leesconsulenten en coaches. Voor moedige professionals en teams die hun eigen Creatieve denkvermogen willen ontwikkelen en deze Creatieve mindset ook willen stimuleren bij hun team of leerlingen.

Toegepaste Creativiteit

Het woord ‘Creativiteit’, afgeleid van het latijnse werkwoord ‘Creare’, betekent ‘Scheppen’. Meestal denken we dan aan artistieke uitingen, aan het scheppen van kunst. Voorbehouden aan kunstenaars, ontwerpers of artiesten. Sketch out Loud legt de nadruk op onze toegepaste Creativiteit. Creatief denken als basis voor Innovatief en Visueel denken, Ontwerpend en Probleemoplossend denken. Hierbij komen Wetenschap, Verbeelding, Innovatie, Design, Communicatie en Creativiteit allemaal samen.

Denken in mogelijkheden en kansen

Creatief Denken is anders denken, flexibel denken. Leren omgaan met snelle veranderingen om ons heen. Dat vraagt om een open en optimistische mindset. Onmisbaar voor onze toekomst en het 21ste eeuwse onderwijs.

Creatief denken en leren

In deze training kijken we hoe deze Creatieve mindset en vaardigheden in het onderwijs gestimuleerd en ontwikkeld kunnen worden. Welke plek krijgt het bij jou op school in het curiculum? Hoe implementeer je Creatief denken in de bestaande onderwijsvakken? Hoe verrijk je met Toegepaste Creativiteit de zaakvakken én de kernvakken, zoals Taal en Rekenen?

Wat levert het je op?

  • inzicht in de stappen van het creatieve proces.
  • ontwikkeling van jouw eigen Creatieve Mindset.
  • ervaring hoe je nieuwsgierigheid, leermotivatie en een onderzoekende houding bij anderen prikkelt.
  • ontwikkeling van aandacht- en waarnemingsvaardigheden.
  • basiskennis over de werking van het brein.
  • praktische tools om Creatieve denkvaardigheden en werkvormen in te zetten in de lespraktijk.
  • inzicht hoe je een rijke, stimulerende en betekenisvolle leeromgeving creëert.
  • zelfvertrouwen en plezier in Creatief leren en coachen.

Lees hier meer over het programma van de training.

Training op maat

De training kan ook op maat ontwikkeld worden, voor een kleine groep collega’s of het hele team. We kijken dan samen naar de ontwikkelvraag van de leraren of de school. Heb je interesse en wil je overleggen? Wij denken en puzzelen graag mee om ons aanbod passend te maken.

Open inschrijving

De training vindt plaats in Tilburg, in de studio van Sketch out Loud. De groepsgrootte is 6 tot 10 personen. Je kunt je individueel of met een collega inschrijven en vormt een groep met professionals van verschillende scholen. Je kunt je al voorinschrijven via onderstaand formulier. We houden je dan op de hoogte wanneer de training ingepland wordt en inschrijving mogelijk is.