workshop

AHA! waarnemen

Onderzoekend en ontdekkend waarnemen

Aandachtig, Helder, Anders waarnemen. AHA! We geven op elk moment, in elke situatie betekenis aan wat we waarnemen en gewaarworden. Deze interpretatie, deze blik op de wereld wordt o.a. gevormd door onze culturele en sociale achtergrond, onze kennis en onze ervaringen. Maar ook door onze waarnemings- en luistervaardigheden, onze verbeelding en ons vermogen ons te verplaatsen in een ander.

Gratis introductiemiddag

Op 11 december a.s. organiseren we een gratis introductiemiddag. Dit is een korte kennismaking waarin je ervaart, hoe en wanneer je AHA! waarnemen als onderwijsprofessional in kunt zetten. De introductie is ter voorbereiding op de workshop AHA! waarnemen, die we in januari ’20 geven.

Waar en wanneer?
In Tilburg, in de studio van Sketch out Loud.
Op woensdag 11 december 2019 van 15.00 tot 17.00 uur.

Interesse?
Inschrijven kan met het formulier onderaan deze pagina of stuur een e-mail naar info@sketchoutloud.nl.

Voor wie is de introductie interessant?

Deze introductie is bedoeld voor professionals in het onderwijs die willen onderzoeken wat deze manier van waarnemen voor hen kan betekenen. Voor leraren, IB’ers, leesconsulenten in PO, VO, SBO, SO, MBO, HBO én WO, die aandacht hebben voor de stem van de leerling. We werken met een groepsgrootte van 6 tot 10 personen.

AHA! waarnemen: de Workshop

In januari gaan we starten met de basisworkshop AHA! waarnemen. Deze workshop sluit aan op de introductiemiddag. We gaan dieper in op de Visuele denkstrategiën. Je leert hoe je de verschillende vaardigheden en vermogens in een groep kunt ontwikkelen. Samen kijk je naar een afbeelding, (foto of kunstwerk) of een object. De workshopleider stelt zorgvuldig geformuleerde vragen, zodat je het ‘beeld’ gaat onderzoeken. Je ontdekt dat iedereen iets anders ziet. Door aandachtig te kijken, te verwoorden wat je ziet en naar elkaar te luisteren, zie je wat die ander ziet en wordt je blikveld geopend en verhelderd. Er ontstaat openheid voor andere ideeën en opvattingen en ruimte voor dialoog en verdieping. Je leert je oordeel uit te stellen, kritisch, analytisch en creatief te denken. Anders te kijken en meer te zien.

Wat levert het je op?

 • In de workshop ga je eerst zelf aandachtig, helder en anders leren waarnemen.
 • Je leert hoe je een AHA!-waarnemingsgesprek begeleidt.
 • Hoe je een veilige omgeving schept, waar iedereen gehoord wordt en elke interpretatie goed is.
 • Hoe je deze methode aanpast aan de leeftijd van de deelnemers / leerlingen / studenten.
 • Je leert het formuleren van de juiste vraagstelling voor een open en respectvolle communicatie.
 • Je ervaart welke mogelijkheden er zijn wat betreft beeldkeuze.
 • Je kunt AHA!-waarnemen aan laten sluiten bij álle vakken en thema’s.

Waar en wanneer?

De basisworkshop zal op een woensdagmiddag plaatsvinden in Tilburg, in de studio van Sketch out Loud. Binnenkort wordt de datum bekend gemaakt en kun je je voor deze workshop inschrijven.

Ter voorbereiding kun je op 11 december gratis kennismaken met AHA! waarnemen. Schrijf je hieronder in voor deze introductiemiddag.

Onderzoekend en ontdekkend waarnemen

Waarom AHA! waarnemen?

 • Er is ruimte voor open en respectvolle communicatie,
  waar iedereen zich veilig voelt en verbinding centraal staat.
 • Ontwikkeling van luister – en spreekvaardigheid.
 • Het draagt bij aan de ontwikkeling van visuele geletterdheid, taal- en luistervaardigheid en Onderzoekend waarnemen.
 • Creëren van eigen beeldvorming en identiteit.
 • Verscherpen van aandacht- en waarneming.
 • Leren oordeel uitstellen en wisselen van perspectief.
 • Anders kijken en meer zien.
 • Ontwikkeling van verbeelding en empathisch vermogen.
 • Ontwikkeling van een flexibele en creatieve mindset.
 • Ontwikkeling van kritisch en analytisch denkvermogen.
 • Verruiming van woordenschat en ontwikkeling taalvaardigheid.

Inschrijven gratis Introductiemiddag