workshop

AHA! waarnemen

Onderzoekend en ontdekkend waarnemen

Aandachtig – Helder – Anders waarnemen. Dat is AHA!-waarnemen.
In deze workshop leer je de principes van deze manier van waarnemen.
Deze visuele denkstrategie, (VTS: Visual Thinking Strategie) draagt bij aan de ontwikkeling van visuele geletterdheid, taal- en luistervaardigheid en Onderzoekend / Ontdekkend waarnemen. AHA!

Betekenisvol waarnemen

We geven op elk moment, in elke situatie betekenis aan wat we waarnemen en gewaarworden. Deze interpretatie, deze blik op de wereld wordt gevormd door onze culturele en sociale achtergrond, onze kennis en onze ervaringen. Maar ook door onze waarnemingsvaardigheden, onze verbeelding en ons vermogen om te luisteren en ons blikveld te verruimen. AHA!

Voor wie is deze workshop?

De workshop is bedoeld voor onderwijsprofessionals in PO, VO, SBO, SO, MBO, HBO. Leraren, IB’ers, leesconsulenten. Voor iedereen die in het onderwijsveld werkzaam is en aandacht heeft voor de stem van de leerling.

Wat levert het je op?

 • In deze workshop ga je eerst zelf aandachtig, helder en anders leren waarnemen.
 • Je leert hoe je een AHA!-waarnemingsgesprek begeleidt.
 • Hoe je een veilige omgeving schept, waar iedereen gehoord wordt en elke interpretatie goed is.
 • Hoe je deze methode aanpast aan de leeftijd van de deelnemers / leerlingen / studenten.
 • Je leert het formuleren van de juiste vraagstelling voor een open en respectvolle communicatie.
 • Je ervaart welke mogelijkheden er zijn wb beeldkeuze en thema.
 • Je kunt AHA!-waarnemen aan laten sluiten bij álle vakken en thema’s.

Onderzoekend en ontdekkend waarnemen

In de workshop leer je de basis van VTS. Je leert hoe je deze verschillende vaardigheden en vermogens in een groep kunt ontwikkelen. Samen kijk je naar een afbeelding, een foto of object. De workshopleider stelt zorgvuldig geformuleerde vragen, zodat je het ‘beeld’ gaat onderzoeken. Je ontdekt dat iedereen iets anders ziet. Door aandachtig te kijken, te verwoorden wat je ziet en naar elkaar te luisteren, zie je wat die ander ziet en wordt je blikveld geopend en verhelderd. Je leert je oordeel uit te stellen, kritisch, analytisch en creatief te denken. Anders te kijken en meer te zien.

Waarom AHA! waarnemen?

 • Er is ruimte voor open en respectvolle communicatie,
  waar iedereen zich veilig voelt en verbinding centraal staat.
 • Ontwikkeling van luister – en spreekvaardigheid.
 • Creëren van eigen beeldvorming en identiteit.
 • Verscherpen van aandacht- en waarneming.
 • Leren oordeel uitstellen en wisselen van perspectief.
 • Anders kijken en meer zien.
 • Ontwikkeling van verbeelding en empathisch vermogen.
 • Ontwikkeling van een flexibele en creatieve mindset.
 • Ontwikkeling van kritisch en analytisch denkvermogen.
 • Verruiming van woordenschat en ontwikkeling taalvaardigheid.

Workshop op maat

De workshop kan als teamsessie gegeven worden, of in de vorm van een gastles op school. Heb je hierover vragen, of wil je overleggen? Wij denken en puzzelen graag mee om ons aanbod passend te maken.

Nieuwsgierig geworden?

Deze workshop wordt volgend schooljaar ook op basis van open inschrijving ingepland. Ben je geïnteresseerd? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Als je de specifieke workshop(s) aanvinkt, sturen we je een persoonlijk bericht als de datum hiervan bekend is.