Ja maar, hóe dan?

Weer een mooie ervaring rijker. Deze week gaf ik een workshop Design Fiction & Innovation tijdens een netwerkbijeenkomst voor Interne Cultuur Coördinatoren uit West Nederland.

Op uitnodiging van LEV-WN, kwamen we in Alphen a/d Rijn bij elkaar. Tijdens de vorige bijeenkomsten stond het ‘Wat’ en vooral het ‘Waarom’ van Cultuureducatie centraal. Voor deze dag werd ik gevraagd ook aandacht te besteden aan het ‘Hoe’.

‘Hóe dan?! Hoe doe je dat nu concreet?’

… een veilige open creatieve leeromgeving scheppen?
… voorwaarden creëren om fouten te mogen maken?
… omgaan met het ‘niet-weten’?
… een open mindset ontwikkelen?
… leerlinggericht onderwijs?
… vaste denkpatronen doorbreken?
… vakoverstijgend lesgeven?
… anders denken?

Wat heb ik genoten van deze enthousiaste deelnemers!

Met veel passie werden geniale ideeën op papier gezet. Er werden innovaties en prototypes gepresenteerd, waar we nu misschien nog om fronsen of lachen. In de toekomst zullen we het allemaal normaal gaan vinden. Of niet. We zullen het zien.