Zoek de verschillen

‘Zoek de verschillen’, was de opdracht voor een aantal studenten.
Ze keken me even verward aan. ‘Hoe bedoel je, verschillen?

Dit is een kleine oefening uit de AHA! waarneem-lessen. We zijn niet meer zo gewend ergens lang en aandachtig naar te kijken. Maar wat gebeurt er allemaal, als we dat wel doen?

Elke dag worden we weer overspoeld door een tsunami aan zintuiglijke prikkels. Hoe blijf je open staan, zonder overprikkeld te raken? Oog, oor, neus en gevoel houden voor jezelf, anderen en je omgeving. Hoe train je je aandachts- en observatievermogen? En hoe zet je die vermogens op de juiste momenten in?

Samen met leerlingen en leraren uit het Primair Onderwijs en met MBO/HBO-studenten oefenen we met AHA! o.a. ons receptief en reflecterend vermogen. De focus ligt hierbij op waarnemen, beleven en betekenis geven. Samen stilstaan, woorden zoeken en vinden voor wat we ervaren, wat ons raakt. Ons oordeel even uitstellen, onze aannames bevragen en ontdekken dat die ander misschien wel (iets) heel anders waarneemt dan jij.

Met zuivere Aandacht, Helder en Anders waarnemen: AHA!

#waarnemen #luisteren #verwoorden #AHA#aandacht #Andersdenken #CloseLooking #SharedThinking